O autorovi

JAN BOHDAN MELICHAR ( 11.6.1908 - 11.12.1994)

autor pochází z Hradce Králové, kde se narodil do rodiny knihkupce Bohdana Melichara. Malováním se zabýval od nejmladších let, ale z rodinných důvodů mu nebylo dopřáno, aby mohl studovat na akademii výtvarných umění. Absolvoval obchodní akademii, vzdělání si doplnil v knihkupeckém oboru a z existenčních důvodů byl zaměstnán v Bance pro obchod a průmysl v Hradci Králové a od r. 1934 jako knihovník v odborné knihovně studijního oddělení tehdejší Národní, později Státní banky Čs. v Praze. Aby se více mohl věnovat umění, vystoupil v r. 1953 ze Státní banky Čs. a přijal místo grafika v Archeologickém Ústavu ČSAV v Praze, kde vytvářel nejjemnější grafické kresby z oboru archeologie.

V té době již měl několik samostatných a kolektivních výstav. Stále více toužil věnovat se malířství a grafice jako svému jedinému povolání a proto se v r. 1955 rozhodl a opustil Archeologický ústav a od té doby byl samostatně činný výtvarný umělec. Své odborné výtvarné vzdělávání rozšiřoval dlouholetým soukromým studiem u nár. umělce Viléma Nowaka a u nár. umělce Vincence Beneše.

Mimo litografie je jeho oblíbená technika kombinovaný akvarel a olejomalba. Malířské náměty čerpal nejčastěji v městských zákoutích Prahy a v jižních Čechách.