Ohlasy v dobovém tisku

 Ohlasy v tisku v r. 1950:                                                                                                                                                                                         Lidové noviny              

  Ohlasy v tisku r. 1951:                                                                                                                                                                                            Lidové noviny

   Ohlasy v tisku 1960:                                                                                                                                                                                              Výtvarná práce    Svobodné slovo   Svět v obrazech   Večerní Praha,Lidová demokracie  Výtvarná práce  Lidové noviny

 Ohlasy v tisku v r. 1974:                                                                                                                                                                                           Svobodné slovo, Lidová demokracie

Ohlasy v tisku v r. 1975:                                                                                                                                                                                          Svobodné slovo                                                           

Ohlasy v tisku v r. 1988:                                                                                                                                                                                          Zemědělské noviny